Autorizace Ministerstvem zdravotnictví ČR pro profesní kvalifikace manikérka a pedikérka

Paní Janě Hlaváčkové, majitelce kosmetického a nehtového studia JH ateliér v Mostě, byla udělena autorizace Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 11. 12. 2017 pro profesní kvalifikace:

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikace
69-024-HManikérka a nehtová designérka
69-025-H Pedikérka a nehtová designérka

na dobu 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Udělením autorizace je p. Hlaváčková oprávněna ověřovat, způsobem vymezeným v hodnotícím standartu příslušném pro uvedené profesní kvalifikace, dosažení odborné způsobilosti fyzické osoby.

Absolvovali jste kurz manikérky nebo pedikérky jinde? U nás můžete vykonat zkoušku zvlášť za 1 500 Kč.

Proto tedy poskytujeme nejenom celé akreditované kurzy ověřené zkouškou u autorizované osoby, ale můžeme vykonávat také pouze zkoušku autorizované osoby po předchozím udělení osvědčení od akreditované osoby MŠMT ČR.

Zkouška autorizované osoby u nás stojí 1500 Kč. Tzn. když někdo dělal kurz jinde, má akreditované osvědčení, a u nás může jen složit zkoušku.